Welcome to visahub a immigration company

College Admission & Visa Services

Mon-Fri: 11:00-19:00

Chương trình Nhóm thợ tay nghề có kỹ năng Liên bang (Federal Skilled Trades Program)  dành cho những tay thợ kỹ năng có mong muốn trở thành thường trú dân, xét duyệt dựa trên khả năng làm nghề đạt chuẩn. 

目录

1. Những điều kiện cần thiết tối thiểu

Để được nộp đơn một cách hợp lệ, bạn bắt buộc phải

2. Kinh nghiệm tay nghề

Những nghề nằm trong Chương trình Nhóm thợ tay nghề có kỹ năng Liên bang được chia thành những nhóm trong bảng Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) như sau: 

 • Nhóm chính 72, ngành công nghiệp, điện tử và xây dựng 
 • Nhóm chính 73, ngành bảo trì và vận hành máy móc, thiết bị 
 • Nhóm chính 82, giám sát và những vị trí kỹ thuật trong ngành tài nguyên môi trường, nông nghiệp và những ngành liên quan 
 • Nhóm chính 92, giám sát và những vị trí điều hành máy móc trung tâm trong công nghiệp chế biến và sản xuất nói chung
 • Nhóm phụ 632, bếp trưởng và đầu bếp
 • Nhóm phụ 633, thợ sơ chế thịt và thợ làm bánh

Những nhóm NOC chính được chia thành nhiều hạng mục ngành nghề khác nhau và đều có mã nghề B.

Bạn phải chứng minh mình đã hoàn thành đầy đủ những công việc / nhiệm vụ được đề ra trong câu dẫn đầu của phần miêu tả nghề NOC. Trong câu văn sẽ nêu rõ đầy đủ những tính chất quan trọn, những yêu cầu và nhiệm vụ thiết yếu của ngành nghề. 

Nếu bạn không thể hiện được những kinh nghiệm làm việc của mình tương ứng với phần miêu tả công việc của NOC, hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối.

Kinh nghiệm làm việc của bạn chỉ được tính sau khi bạn đạt đủ yêu cầu thi hành nghề. 

 

3. Trình độ học vấn

Chương trình Nhóm thợ tay nghề có kỹ năng Liên bang sẽ không đòi hỏi đến trình độ học vấn của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn được xếp hạng cao hơn trong danh sách chờ Express Entry, có 2 cách bạn có thể thực hiện điều này: 

 • Nếu bạn có học trường Canada, bạn có thể nhận được điểm tương xứng cho chứng nhận, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp từ:
  • trường trung học tại Canada, hoặc
  • trường Cao đẳng, Đại học Canada

  hoặc

 • Nếu bạn đã học trường ở ngoài Canada, bạn cũng có thể nhận điểm cho từng chứng chỉ bạn hoàn thành, trong trường hợp bạn đã nhận báo cáo Tín chỉ Đánh giá Học tập (Educational Credential Assessments – ECAs) với mục đích định cư từ một tổ chức chính quy. Việc này sẽ chứng minh được rằng quá trình học vấn của bạn có giá trị tương đương với chứng nhận, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp từ:
  • trường trung học tại Canada, hoặc 
  • trường Cao đẳng, Đại học Canada 

4. Khả năng ngôn ngữ

Bạn bắt buộc phải: 

Bài kiểm tra ngôn ngữ của bạn sẽ có giá trị trong vòng 2 năm sau ngày nhận kết quả. Nó bắt buộc vẫn phải còn hạn khi bạn nộp hồ sơ định cư thường trú dân.  

 

5. Khả năng tài chính

Bạn phải chứng minh được mình có đủ khả năng tài chính để chi trả sinh hoạt cho bản thân và gia đình của mình ở Canada, trừ khi bạn: 

 

6. Nhập cảnh vào Canada

Bạn bắt buộc phải đủ điều kiện để được nhập cảnh vào Canada

 

7. Bạn có thể sinh sống ở đâu trong Canada 

Bạn bắt buộc có kế hoạch sinh sống ở ngoài tỉnh Quebec. Tỉnh Quebec này sẽ lựa chọn nguồn nhân lực theo hệ thống riêng. Nếu bạn có ý định ở tại Quebec, xem thêm thông tin về hệ thống lựa chọn tay nghề ở Quebec

Nếu bạn được đề cử bởi Tỉnh Bang, bạn bắt buộc phải ở tại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đã đề cử bạn. 

 

8. Được xét duyệt bởi tỉnh hoặc vùng lãnh thổ 

Chuyên nghề của bạn có thể sẽ phải thông qua xét duyệt của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của mình. Bạn cũng có thể sẽ cần đến doanh nghiệp / chủ lao động ở Canada cung cấp kinh nghiệm và đào tạo cho mình. 

 • Nếu nghề của bạn không được phổ biến trong tỉnh hoặc vùng lãnh thổ, rất có thể nó sẽ được phổ biến dưới dạng liên tỉnh (ví dụ như ngành cơ khí hàng không, sản xuất máy bay). Bạn có thể tìm xem nghề của mình được phổ biến dưới dạng nào qua website của Canadian Information Centre for International Credentials.