Welcome to visahub a immigration company

College Admission & Visa Services

Mon-Fri: 11:00-19:00

1. Chương trình Canadian Experience Class (CEC) là gì?

Chương trình Canadian Experience Class (CEC) là một diện định cư dành cho người lao động ngoại quốc có ý định trở thành thường trú dân tại Canada. 

Những tạm trú dân đang làm việc, và cũng là du học sinh, là những ứng viên lý tưởng cho việc định cư Canada (trở thành thường trú dân). Khi đã tích luỹ kinh nghiệm làm việc tại Canada, những đối tượng này đã thể hiện được mình đã thích nghi và gia nhập vào cuộc sống và xã hội Canada, và thiết lập được kết nối với cộng đồng và môi trường làm việc của mình. 

Great Toronto Area

目录

2. Mình có thể nộp hồ sơ định cư diện Canadian Experience Class bằng cách nào?

Hồ sơ Canadian Experience Class được xét duyệt qua hệ thống chọn lọc định cư Express Entry tại Canada. Ứng viên phải chứng tỏ mình có ước muốn được định cư ở Canada, chuẩn bị bộ hồ sơ Express Entry online, và nhận được Thư mời Đăng kí thường trú dân trước khi họ bắt đầu làm tiếp hồ sơ định cư.

3. Những yêu cầu nào dành cho chương trình Canadian Experience Class?

Ứng viên phải đáp ứng tối thiểu những yêu cầu sau:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành NOC mã 0, A hoặc B tại Canada trong 36 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. 

Đạt đủ hoặc hơn mức 5 của Điểm tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) dành cho nghề NOC B, hoặc CLB 7 cho nghề NOC 0 và A

Có kế hoạch sinh sống và làm việc ngoài tỉnh Quebec (những ứng viên với kinh nghiệm làm việc ở Quebec và có ý định sống tại Quebec sẽ cần nộp hồ sơ cho Quebec Experience Class).

Không cần chứng minh tài chính.

 

Người nộp đơn có thể ở lại Canada trong suốt thời gian xét duyệt. Tuy nhiên, chương trình Canadian Experience Class cũng tạo cơ hội cho những ứng viên không còn ở Canada, trong điều kiện họ phải nộp hồ sơ trong vòng 3 năm kể từ khi họ nghỉ việc tại Canada. 

Những yêu cầu của chương trình Canadian Experience Class được dựa trên mô hình đạt hay không đạt. Nếu như ứng viên đáp ứng được những điều kiện tối thiểu, họ sẽ được tham gia vào hệ thống Express Entry pool một cách hợp lệ.  

Lưu ý:  Kinh nghiệm lao động từ việc tự khởi nghiệp / nghề tự do hoặc được tích luỹ trong quá trình là sinh viên toàn thời gian (ví dụ là trong kỳ học co-op) sẽ không được tính vào điểm cho chương trình này.