Welcome to visahub a immigration company

College Admission & Visa Services

Mon-Fri: 11:00-19:00

Chương trình Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit Program – PGWPP) là chương trình tạo cơ hội cho sinh viên đã tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học được cấp mã DLI (Canadian Designated Learning Institutions) được nhận Giấy phép lao động mở để tích luỹ kinh nghiệm làm việc tại Canada. Nếu bạn có mong muốn tìm hiểu thêm về chương trình này, đội ngũ chuyên nghiệp Visa HUB có thể hỗ trợ cho bạn. Những chuyên gia về nhập cư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm xử lý quy trình này và có khả năng trợ giúp bạn chuẩn bị nộp bộ hồ sơ xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp để tránh mọi sai sót không đáng có. Đây là một con đường lý tưởng giúp bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình định cư Express Entry dạng Canadian Experience Class (CEC).

 1. Thời hạn và hồ sơ cho Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 2. Điều kiện cần thiết để cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 3. Các trường đại học, cao học và chương trình hợp lệ để cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp
 4. Lưu ý cho người nộp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp và trường hợp người nộp đi du lịch 

目录

1. Thời hạn và hồ sơ cho Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Giấy phép lao động sau tốt nghiệp được miễn trừ LMIA  (Labour Market Impact Assessments). Sinh viên đã tốt nghiệp có thể:

 • Làm việc toàn thời gian
 • Làm việc bán thời gian
 • Tự khởi nghiệp

Thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Giấy phép lao động sau tốt nghiệp được cấp với thời hạn dựa trên độ dài của chương trình học, ít nhất là 3 tháng đến mức tối đa là 3 năm.

Hồ sơ cho Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Người nộp đơn bắt buộc phải nộp đơn trong vòng 180 ngày sau khi nhận được văn bản chứng nhận đã đủ điều kiện hoàn thành khoá học.

Bạn có thể nộp đơn cho Giấy phép lao động sau tốt nghiệp ngay tại Canada nếu 

 • Giấy phép học tập vẫn còn hạn
 • Giấy tờ xác nhận tình trạng cư trú với tư cách là khách du lịch của bạn hợp lệ, vì bạn đã xin visa du khách trước khi Giấy phép học tập hết hạn, trong khi chờ đơn xét duyệt. Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép làm việc trước khi hồ sơ được chấp thuận.
 • Bạn đang trong tình trạng tạm trú với implied status

2. Điều kiện cần thiết để cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Bạn chỉ có thể được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp 1 lần duy nhất.

Để được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp, bạn phải trong tình trạng tạm trú hợp lệ hoặc đã rời Canada. Bạn bắt buộc phải tốt nghiệp từ một trường Cao đẳng hoặc Đại học được cấp mã DLI. Bạn phải chứng minh rằng mình đủ những tiêu chí sau: 

 • Bạn đã hoàn thành một chương trình học vấn, học nghề hoặc huấn luyện chuyên nghiệp tại một trường Cao đẳng hay Đại học tại Canada cần ít nhất 8 tháng để được cấp bằng, chứng nhận hoặc chứng chỉ.
 • Bạn phải giữ tình trạng sinh viên toàn thời gian (full-time student status) tại Canada xuyên suốt từng học kì bạn đã học trong một hoặc nhiều chương trình mà bạn khai trong hồ sơ xin Giấy phép. Những trường hợp ngoại lệ duy nhất gồm:
 • Bạn đã nhận được bảng điểm và văn bản chính thức từ trường có mã DLI hợp lệ chứng nhận rằng bạn đã đủ điều kiện hoàn thành chương trình học.

Lưu ý: Bảng điểm và văn bản chính thức bắt buộc phải được kèm trong hồ sơ xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp. 

Những trường hợp không đạt tiêu chuẩn

Sinh viên không hợp lệ nếu như họ

 • Trước đây đã được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp. 
 • Đã nhận tài trợ từ Global Affairs Canada (GAC). (Lưu ý: Điều này khác với trường hợp sinh viên nhận được Học bổng tại các trường Canada. Những sinh viên này vẫn được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp).
 • Tham gia Government of Canada Awards Program tài trợ bởi GAC.
 • Đạt được Equal Opportunity Scholarship, Canada–Chile.
 • Tham gia Canada–China Scholars’ Exchange Program.
 • Tham gia Organization of American States Fellowships Program.
 • Hoàn thành hầu hết những tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp qua việc học từ xa. 
 • Hoàn thành một chương trình học ở một trường không phải của Canada (cho dù trường ở Canada), bất kể thời gian sinh viên ở tại Canada là bao lâu. 

3. Các trường đại học, cao học và chương trình hợp lệ để cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Sinh viên sẽ không được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp nếu họ đã hoàn thành những chương trình sau đây: 

 • một khoá học ngôn ngữ hoặc chương trình học ngôn ngữ mà tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ hai. 
 • khoá học general interest hoặc khoá học kỹ năng cải thiện bản thân (self-improvement).
 • một khoá học hoặc chương trình tại một trường Cao đẳng nghề tư nhân. 

Các trường đủ điều kiện cho PGWP

 • trường công lập gồm:
  • trường Cao đẳng
  • trường dạy nghề
  • trường Đại học
  • CEGEP (ở Quebec)
 • trường Cao đẳng, Đại học tư nhân tại Quebec vận hành dưới những quy chế của một trường công lập.
 • trường trung học hoặc Cao đẳng, Đại học tư nhân tại Quebec có chương trình học yêu cầu 900 tiếng để hoàn thành và nhận được:
  • chứng chỉ học nghề (DVS)
  • chứng nhận chuyên nghề (AVS)
 • trường Cao đẳng, Đại học Canada tư nhân được Tỉnh cấp quyền trao bằng Cao đẳng liên kết, bằng Đại học, bằng Thạc sĩ hoặc bằng Tiến sĩ. Tuy nhiên, chỉ có một số chương trình nhất định được Tỉnh cấp phép trao bằng, không phải tất cả chương trình nào ở trường này đều như nhau. Nghĩa là, sinh viên phải đăng kí học những chương trình Tỉnh công nhận mới được tính là hợp lệ. 

Cùng tìm hiểu danh sách DLI để xác nhận rõ tính hợp lệ của trường bạn.

 

4. Lưu ý cho người nộp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp và trường hợp người nộp đi du lịch 

Nếu như nguời nộp đơn đi du lịch, đây là ba phương án để họ có thể quay lại Canada: 

 • Visa cho người tạm trú (Temporary resident visas – TRV) dành cho người nộp đơn có quốc tịch ở những quốc gia cần visa. Đơn xin visa phải được nộp ở ngoài Canada. 
 • Electronic travel authorizations (eTAs) dành cho người nộp đơn có quốc tịch ở những quốc gia không cần visa. 
 • Người nộp đơn đi du lịch trước khi có kết quả hồ sơ nộp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp. Trong đó, người nộp bắt buộc phải có một trong những giấy tờ hợp lệ sau:
  • TRV, nếu như họ có quốc tịch ở quốc gia cần visa.
  • eTA, nếu như họ có quốc tịch ở quốc gia được miễn trừ visa, và họ đến Canada qua đường bay. 

Sinh viên đã hoàn thành chương trình học

Sinh viên đã hoàn tất chương trình học của mình có thể làm việc trong thời gian chờ đợi kết quả hồ sơ Giấy phép lao động sau tốt nghiệp, nếu như họ đạt đủ những tiêu chí sau:

 • họ đang hoặc đã sở hữu Giấy phép học tập còn hạn và hợp lệ trong thời điểm nộp hồ sơ.
 • họ từng là sinh viên toàn thời gian tại một Cao đẳng, Đại học được cấp mã DLI, trong một chương trình học vấn hay đào tạo nghề.
 • họ được phép làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần Giấy phép lao động. 
 • họ không làm việc quá giới hạn giờ cho phép.

Yếu tố quyết định thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp sẽ không vượt quá hạn trên passport của người nộp đơn. Nếu không, người nộp đơn phải nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép sau khi đã gia hạn passport của mình để nhận được đủ thời hạn thích hợp của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp.

Độ dài của chương trình học, bao gồmĐộ dài của chương trình đào tạo nghề tại QuebecĐộ dài thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp có thể được cấp
Ít nhất 8 tháng và ít hơn 2 năm.Ít nhất 900 giờ và ít hơn 1,800 giờ.Thời hạn của Giấy phép sẽ tương đương với độ dài chương trình học.
2 năm hoặc lâu hơn.1,800 giờ hoặc lâu hơn.Thời hạn của Giấy phép sẽ là 3 năm.

Sinh viên hoàn thành nhiều chương trình học trong vòng 2 năm.

Lưu ý: Mỗi chương trình phải đủ điều kiện PGWPP và phải dài hơn 8 tháng.

Sinh viên hoàn thành nhiều chương trình DVS hoặc một DVS và một AVS từ một Cao đẳng, Đại học được cấp mã DLI trong vòng 2 năm.

Chương trình DVS bắt buộc cần 900 giờ để hoàn thành. Chương trình AVS có thể cần ít hơn 900 giờ để hoàn thành, nếu chứng nhận được nộp cùng với một chứng chỉ DVS.

Thời hạn của Giấy phép sẽ bằng với tổng thời gian của mỗi chương trình học.

Nếu tổng thời gian của các chương trình học là 2 năm hoặc hơn (hay 1,800 giờ hoặc hơn với trường hợp của một DVS và một AVS ở Quebec), thời hạn của Giấy phép lao động có thể sẽ được tối đa 3 năm (với điều kiện chương trình DVS ở Quebec dài ít nhất 900 giờ).

 

Chương trình học hoàn thành sớm (Accelerated studies)

Nếu sinh viên hoàn thành chương trình học của mình sớm hơn thời gian đã đinh (nghĩa là, họ đã tăng tốc việc học), thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp sẽ được xét dựa trên độ dài của chương trình học. 

Sinh viên bị ảnh hưởng bởi việc đình công của trường (được cấp mã DLI)

Người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi trường Cao đẳng, Đại học DLI đình công tại Canada vẫn được công nhận là một sinh viên toàn thời gian trong giai đoạn đình công. Khoảng thời gian sinh viên không đến lớp vì lí do đình công sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ cho PGWPP của sinh viên. Dù vậy, người nộp đơn vẫn phải đáp ứng đủ những điều kiện còn lại của PGWPP. 

Sinh viên bắt buộc phải học liên tục và toàn thời gian tại Canada. Tuy nhiên, nếu như sinh viên đã đủ những điều kiện cần thiết, nhưng đã không học toàn thời gian trong kì học cuối cùng của chương trình, họ vẫn sẽ được xét là đủ điều kiện cho PGWPP. 

Học từ xa

Việc học từ xa cũng được xét là học online. Sinh viên hoàn thành chương trình học của mình 100% online (cho dù ở trong hoặc ngoài Canada) sẽ không được cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp. Trừ khi, phần học online ít hơn 50% tổng số khoá học của chương trình. Trong trường hợp này, Giấy phép lao động sau tốt nghiệp vẫn được cấp.

Chuyển trường

Trong trường hợp sinh viên chuyển từ một trường DLI đến một trường DLI khác, tổng thời gian học tập phải ít nhất 8 tháng để được đủ điều kiện Giấp phép lao dộng sau tốt nghiệp.

Trong trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp từ một trường DLI sau khi đã chuyển từ một trường không nằm trong danh sách DLI, chỉ có thời gian học tập tại trường DLI được tính. Khoảng thời gian này bắt buộc phải 8 tháng trở lên. 

 • Ví dụ 1: Chuyển từ một trường nước ngoài, không ở Canada
 • Ví dụ 2: Chuyển từ một trường không nằm trong danh sách DLI
 • Ví dụ 3: Chuyển giữa hai trường DLI

Chương trình học có phần trao đổi đi nước ngoài 

Nếu sinh viên học tại Canada và chương trình có phần đi trao đổi ở nước ngoài, họ vẫn được công nhận hợp lệ cho PGWPP, miễn là họ vẫn được nhận tín chỉ từ một trường DLI. Thế nhưng, thời hạn của Giấy phép lao động sau tốt nghiệp sẽ được dựa trên thời gian họ học tập tại Canada. 

Sinh viên có Giấy phép học tập đã hết hiệu lực hoặc hết hạn bắt buộc phải

 • rời Canada và nộp hồ sơ Giấy phép lao động sau tốt nghiệp ở nước ngoài, hoặc
 • đăng kí phục hồi status học sinh bằng cách nộp thêm khoản phí phục hồi và kèm vào hồ sơ PGWP.

Quyền lợi được làm việc sau khi nộp hồ sơ Giấy phép lao động sau tốt nghiệp

Sinh viên đã tốt nghiệp sau khi nộp hồ sơ cho Giấy phép lao động, cụ thể là PGWP, trước khi Giấy phép học tập của họ hết hạn sẽ được phép làm việc toàn thời gian trong khi chờ kết quả hồ sơ (một số điều kiện sẽ được áp dụng). 

Vợ/chồng và bạn đời theo pháp luật của người nộp đơn Giấy phép lao động sau tốt nghiệp 

Vợ/chồng và bạn đời theo pháp luật của người nộp đơn Giấy phép lao động sau tốt nghiệp có thể đủ điều kiện để nộp hồ sơ cho Giấy phép lao động mở.

 

Bạn muốn nộp hồ sơ cho Giấy phép lao động sau tốt nghiệp? Đội ngũ Visa HUB sẵn sàng hỗ trợ cho bạn! Những chuyên gia về nhập cư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm xử lý quy trình này và có khả năng trợ giúp bạn chuẩn bị nộp bộ hồ sơ xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp để tránh mọi sai sót không đáng có.