Welcome to visahub a immigration company

College Admission & Visa Services

Mon-Fri: 11:00-19:00

1. Giấy phép lao động với nhà tuyển dụng cụ thể là gì?

Giấy phép lao động cụ thể của người sử dụng lao động cho phép các cá nhân làm việc dựa trên các điều kiện công việc nhất định như sau:

 • Tên của người sử dụng lao động mà người nộp đơn được phép làm việc
 • Thời hạn làm việc được cho phép
 • Vị trí cụ thể của việc làm được cho phép.

目录

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động của bạn phải có được Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) tích cực trước khi bạn nộp đơn đăng ký.

Trước khi bạn nộp đơn xin giấy phép lao động, chủ lao động của bạn phải cung cấp cho bạn:

 • Một bản sao LMIA còn hiệu lực
 • Job offer hoặc hợp đồng.

Bạn cũng phải đáp ứng đủ các yêu cầu chung để được cấp giấy phép lao động.

1.1. Các điều kiện để được cấp Giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động:

Các điều kiện để được cấp giấy phép lao động dành riêng cho Chủ lao động được xác định bởi tính chất nghề nghiệp và hồ sơ tổng thể của người nộp đơn. Một số điều kiện cần đáp ứng như sau:

 • Bạn phải đáp ứng với cơ quan Sở di trú rằng bạn sẽ rời đi ngay sau khi giấy phép lao động của bạn hết hạn.
 • Bạn có đủ tài chính để ở và chăm sóc bản thân và những người có thể đi cùng bạn trong chuyến thăm Canada.
 • Bạn có lý lịch tư pháp trong sạch.
 • Bạn không đe dọa đến an ninh của Canada.
 • Bạn không có vấn đề y tế nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến dân số Canada theo bất kỳ cách nào.
 • Bạn đang không làm việc cho một chủ lao động được liệt kê không đủ tiêu chuẩn trong danh sách các nhà tuyển dụng đã không tuân thủ các điều kiện tuyển dụng.
 • Bạn không làm việc cho một nhà tuyển dụng chuyên cung cấp các dịch vụ như múa thoát y, khiêu vũ và dịch vụ mát-xa trái phép hoặc các ngành nghề liên quan.

1.2. Các nghề nghiệp yêu cầu Giấy phép lao động dành riêng cho Chủ lao động:

Những nghề sau đây có thể sử dụng giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động. Mỗi nghề nghiệp có một tiêu chí riêng biệt để đủ điều kiện cùng với các tiêu chí về giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động:

 • Người nộp đơn là Nghiên cứu sinh
 • Người nộp đơn làm việc cho một tổ chức tôn giáo
 • Người nộp đơn là Doanh nhân
 • Người nộp đơn là Vận động viên / Huấn luyện viên
 • Người nộp đơn là Công nhân Nông nghiệp
 • Ứng viên làm việc cho ngành công nghiệp điện ảnh

1.3. Các điều kiện cho tất cả các ứng viên

Có những yêu cầu cụ thể mà bạn cần phải đáp ứng tùy thuộc vào nơi bạn ở khi nộp đơn xin giấy phép lao động.

Nhưng bất kể bạn nộp đơn ở đâu hoặc bạn xin loại giấy phép lao động nào, bạn phải

 • Bạn phải đáp ứng với cơ quan Sở di trú rằng bạn sẽ rời đi ngay sau khi giấy phép lao động của bạn hết hạn;
 • Cho thấy bạn có đủ tiền để chăm sóc bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian ở Canada và khi trở về nhà;
 • Tuân theo pháp luật và không có tiền án về hoạt động phạm tội (chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi giấy lý lich tư pháp của cảnh sát );
 • Không phải là mối nguy hiểm đối với an ninh của Canada;
 • Có sức khỏe tốt và khám sức khỏe nếu cần;
 • Không có kế hoạch làm việc cho một người sử dụng lao động được liệt kê với tình trạng “không đủ điều kiện” trong danh sách những người sử dụng lao động không tuân thủ các điều kiện ;
 • không có kế hoạch làm việc cho người sử dụng lao động thường xuyên cung cấp dịch vụ thoát y, khiêu vũ khiêu dâm hoặc mát-xa khiêu dâm;
 • Cung cấp cho viên chức bất kỳ tài liệu nào khác mà họ yêu cầu để chứng minh bạn có thể nhập cảnh vào đất nước này.

1.4. Các điều kiện nếu bạn nộp đơn từ bên ngoài Canada 

Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn trước khi nhập cảnh vào Canada. Tuy nhiên, có thể có các yêu cầu của Sở Di trú mà bạn cần phải đáp ứng tùy thuộc vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà bạn đang nộp đơn.

1.5. Các điều kiện nếu bạn nộp đơn từ bên trong Canada

Bạn chỉ có thể xin giấy phép lao động từ bên trong Canada nếu

 • Bạn có giấy phép học tập hoặc làm việc hợp lệ;
 • Vợ / chồng hoặc cha mẹ của bạn có giấy phép học tập hoặc làm việc hợp lệ;
 • Bạn đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp và giấy phép học tập của bạn vẫn còn hiệu lực;
 • Bạn có giấy phép cư trú tạm thời có giá trị từ sáu tháng trở lên;
 • Bạn đang chờ quyết định về đơn xin thường trú từ bên trong Canada;
 • Bạn đã nộp đơn yêu cầu bảo vệ người tị nạn;
 • Bạn đã được Hội đồng Di trú và Tị nạn Canada công nhận là người tị nạn theo quy ước hoặc người được bảo vệ;
 • Bạn được phép làm việc ở Canada mà không cần giấy phép lao động nhưng bạn cần giấy phép lao động để làm một công việc khác (điều này không áp dụng cho visa du lịch dạng doanh nghiệp ); hoặc là
 • Bạn là thương nhân, nhà đầu tư, người chuyển giao nội bộ công ty hoặc chuyên gia theo Thỏa thuận Canada – Hoa Kỳ – Mexico (CUSMA) .

1.6. Các điều kiện nếu bạn nộp đơn khi nhập cảnh vào Canada tại một cửa khẩu nhập cảnh

Bạn chỉ nên đăng ký tại POE nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Bạn đang nhập cảnh vào Canada từ Hoa Kỳ.
 • Bạn có kế hoạch cách ly trong 14 ngày khi đến Canada.

   

  • Ngay cả khi bạn đi từ bên trong Canada (nói cách khác, nếu bạn đi theo “biên giới”), bạn phải cách ly trong 14 ngày khi tái nhập cảnh vào Canada
 • Bạn có một lời mời làm việc hợp lệ.
 • Bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để đăng ký tại POE.

Chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn xin giấy phép lao động của mình trước khi bạn đến Canada. Tuy nhiên, bạn có thể xin giấy phép lao động khi nhập cảnh vào Canada nếu

 • bạn đang nộp đơn xin giấy phép lao động mở

   

  • bạn cũng phải có một lời mời làm việc hợp lệ trong khi các hạn chế đi lại được áp dụng,

hoặc là

 • chủ lao động của bạn đã hoàn thành tất cả các bước bắt buộc đối với giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động của bạn

Bạn có thể cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi đến Canada.

Nhóm của chúng tôi tại VISA HUB sẵn sàng hỗ trợ bạn và nhà tuyển dụng của bạn trong quá trình này. Các chuyên gia nhập cư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các hồ sơ và có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị đơn xin giấy phép lao động để tránh mọi sai sót không đáng có.