Welcome to visahub a immigration company

College Admission & Visa Services

Mon-Fri: 11:00-19:00

1. Chương trình LMIA hỗ trợ định cư như thế nào?

Chính phủ Canada tin rằng người lao động ngoại quốc có khả năng đóng góp tích cực và đáp ứng những nhu cầu trong thị trường lao động của đất nước này trong những thời điểm mà công dân Canada và thường trú dân không thể làm được. Chính phủ hỗ trợ những người lao động ngoại quốc có tay nghề kỹ năng cao dựa vào tiềm năng có thể lập nghiệp thành công tại Canada, và hỗ trợ những người chủ lao động tìm kiếm tài năng cho những vị trí công việc đang bỏ trống trong doanh nghiệp. 

Những chủ lao động muốn thuê người lao động ngoại quốc có kỹ năng và hỗ trợ họ làm hồ sơ định cư thường trú dân sẽ hợp thức hoá thư mời làm việc qua hệ thống Express Entry của Sở Di trú, Tị nạn, và Định cư Canada (Immigration, Refugees, and Citizenship Canada – IRCC). Lời mời làm việc này phải thoả mãn những yêu cầu của ít nhất 1 chương trình định cư kinh tế sau:  

目录

Chương trình Tay nghề có kỹ năng Liên bang (FSWP) 

Lời mời làm việc của người chủ lao động phải dành cho: 

 • một vị trí đòi hỏi chuyên môn cao như: quản lý, chuyên gia, nghiên cứu / khoa học, kỹ thuật (những ngành nghề NOC hạng 0, A và B),
 • giờ làm việc toàn thời gian (tối thiểu là 30 tiếng một tuần), 
 • thời hạn làm việc ít nhất một năm, và 
 • vị trí làm việc cố định, không theo thời vụ.

Chương trình Nhóm thợ tay nghề có kỹ năng Liên bang (FSTP)

Lời mời làm việc của người chủ lao động phải dành cho: 

 • một công việc thuộc ngành nghề chuyên môn (NOC B),
 • giờ làm việc toàn thời gian (tối thiểu là 30 tiếng một tuần),
 • thời hạn làm việc ít nhất một năm.

Lưu ý: Dưới diện FSTP, lời mời làm việc có thể được cấp bởi tối đa 2 chủ lao động khác nhau. 

Canadian Experience Class (CEC)

Lời mời làm việc của người chủ lao động phải dành cho: 

 • một vị trí đòi hỏi chuyên môn cao như: quản lý, chuyên gia, nghiên cứu / khoa học, kỹ thuật (những ngành nghề NOC hạng 0, A và B),
 • giờ làm việc toàn thời gian (tối thiểu là 30 tiếng một tuần), 
 • thời hạn làm việc ít nhất một năm, và 
 • vị trí làm việc cố định, không theo thời vụ.

Lưu ý: Dưới diện CEC, người lao động ngoại quốc bắt buộc phải tích luỹ được ít nhất 12 tháng làm việc toàn thời gian (hoặc thời gian làm việc bán thời gian tương đương) trong ngành nghề chuyên môn tại Canada trong vòng 36 tháng trước khi nộp hồ sơ thường trú dân. 

Người chủ lao động không được phép gửi lời mời làm việc cho người lao động ngoại quốc thuộc trong những chương trình trên nếu chủ lao động nằm trong những diện sau: 

 • làm việc tại lãnh sứ quán, 
 • làm việc tại đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao ở Canada, 
 • thuộc danh sách những chủ lao động không hợp lệ của IRCC, 
 • doanh nghiệp còn mới và thời gian hoạt động không đủ một năm, hoặc
 • thuê người lao động có ý định sinh sống tại tỉnh Quebec. 

Để biết thêm thông tin về Chương trình Tay nghề có kỹ năng ở Quebec, hãy tham khảo ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration Québec (MIFI) (trang chỉ được viết bằng tiếng Pháp).

Người chủ lao động có ý định thuê người lao động ngoại quốc thuộc một trong những chương trình trên cũng rất có thể muốn họ bắt đầu làm việc tạm thời trong thời gian chờ IRCC xét duyệt hồ sơ thường trú dân. Vì vậy, chủ lao động có thể xin LMIA với “ý định kép” (dual intent), và họ sẽ phải trả một khoảng lệ phí xét duyệt. LMIA với “ý định kép”  có thể được sử dụng để hỗ trợ người lao động ngoại quốc trong quá trình nộp hồ sơ cho: 

 • Visa thường trú dân, và 
 • Giấy phép lao động tạm thời.

2. Những yêu cầu dành cho chương trình này là gì?

Trình độ ngôn ngữ

Những loại ngôn ngữ được yêu cầu bởi chương trình LMIA và các thông báo tuyển dụng chỉ có tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trừ khi người chủ lao động chứng minh được những ngôn ngữ khác sẽ cần thiết cho công việc. 

Trình độ học vấn, đào tạo và kinh nghiệm làm việc

Chủ lao động có trách nhiệm xác nhận được rằng người lao động ngoại quốc mình muốn thuê có đầy đủ kinh nghiệm, kỹ năng và đã qua đào tạo để làm việc tốt ở Canada. 

Công việc được cấp phép hành nghề

Chủ lao động thuê người lao động ngoại quốc cho vị trí công việc cần cấp phép hành nghề tại Canada bắt buộc phải thông qua một cơ sở cấp chứng chỉ, giấy phép hợp pháp cho người lao động ngoại quốc. 

Khi xem xét thư mời làm việc cho hồ sơ thường trú dân, IRCC phải được thuyết phục rằng người lao động có chuyên môn này có khả năng thực thi công việc được thuê một cách tối ưu. 

Chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp

Tất cả chủ lao động khi nộp hồ sơ cho Chương trình Người lao động Ngoại quốc Tạm thời (TFWP) phải cung cấp những giấy tờ liên quan và cả hồ sơ nộp LMIA để chứng minh được rằng doanh nghiệp và thư mời làm việc được đưa ra là hoàn toàn hợp pháp

Thông qua tư vấn của công đoàn

Dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng nếu vị trí công việc mà người lao động ngoại quốc sắp được thuê để làm thuộc công đoàn, thì tốt nhất người chủ lao động nên: 

 • làm việc chặt chẽ với những đại diện của công đoàn để tìm và thuê những công dân Canada và thường trú dân đang thất nghiệp;
 • tư vấn với công đoàn về việc có nên thuê người lao động ngoại quốc cho vị trí công việc này không; 
 • cam đoan rằng những điều kiện được công đoàn đặt ra (ví dụ như mức lương, môi trường làm việc) sẽ được áp dụng cho người lao động ngoại quốc. 

3. Làm cách nào để đặt ra mức lương hiện hành cho vị trí công việc muốn thuê?

Người chủ lao động khi nộp hồ sơ LMIA bắt buộc phải trả cho người lao động ngoại quốc một mức lương:

 • ít nhất phải bằng với mức lương hiện hành được đặt ra cho vị trí công việc cần thuê (dựa vào loại ngành nghề và nơi làm việc), hoặc
 • (nếu cao hơn mức lương hiện hành) tương đương với khoảng lương mà chủ lao động trả cho những nhân viên hiện tại cùng làm công việc đó và cùng nơi làm việc

Người chủ lao động phải tra cứu mức lương trung bình được đăng trên Job Bank để quyết định mức lương hiện hành.

Bước 1

 

Tìm hiểu xem vị trí công việc cần thuê đã thuộc công đoàn hay chưa:

 • nếu đã thuộc công đoàn, hãy tra cứu mục Unionized positions
 • nếu không thuộc công đoàn, hãy qua bước 2

Bước 2

 

Tìm tên công việc cần thuê trên trang Job Bank để quyết định mức lương cơ bản cho ngành nghề này, tại vị trí làm việc này:

 • nếu mức lương cơ bản có hiển thị trên Job Bank, hãy qua bước 3
 • nếu mức lương cơ bản hiển thị là “N/A” trong vùng kinh tế địa lý / nơi làm việc của vị trí công việc này, chủ lao động cần tìm xem kênh thông tin của tỉnh bang / vùng lãnh thổ có ghi không. Nếu không, chủ lao động sẽ phải tìm trong phạm vi toàn quốc

Cách dò tìm mức lương cơ bản trên Job Bank:

 • truy cập vào Job Bank
 • trong ô tìm kiếm, nhập vào tên công việc hoặc mã NOC mà có thể diễn tả vị trí công việc cần thuê một cách tốt nhất
 • mức lương trung bình tính theo giờ sẽ được hiển thị ở cột “dựa theo cộng đồng hoặc khu vực” (“by community or area”). Nếu mức lương cơ bản hiển thị là “N/A”, chủ lao động cần tìm xem kênh thông tin của tỉnh bang / vùng lãnh thổ có ghi không. Nếu không, chủ lao động sẽ phải tìm trong phạm vi toàn quốc

Bước 3

 

Tìm xem hiện tại có người lao động nào đang làm cùng công việc này trong cùng khu vực hay không. 

 • nếu có, hãy qua bước 4 
 • nếu không, hãy tra cứu mục Prevailing wage

Bước 4

 

Xác định khảo khoảng lương thường được trả cho người lao động làm cùng công việc này trong cùng khu vực: 

 • nếu khoảng lương này cao hơn mức lương hiện hành ghi trên Job Bank, chủ lao động phải trả cho người lao động ngoại quốc sắp thuê mức lương tương đương (cao hơn mức lương hiện hành) 
 • nếu khoảng lương này thấp hơn mức lương hiện hành ghi trên Job Bank, hãy tra cứu mục Prevailing wage

4. Những điều khoản

Những vị trí công việc đã thuộc công đoàn

Người chủ lao động thuê người lao động ngoại quốc cho những vị trí công việc đã thuộc công đoàn sẽ phải bắt buộc đăng thông báo tuyển dụng và đưa mức lương đúng theo Thoả ước lao động tập thể. Thoả ước này đưa ra những điều khoản và quy định về:

 • mức lương
 • phúc lợi người lao dộng, và
 • giờ làm việc

Người chủ lao động phải bảo đảm người lao động ngoại quốc được hưởng đầy đủ những điều khoản trên và phải nộp một bản copy của Thoả ước lao động tập thể cho công việc này, kèm với hồ sơ LMIA đén ESDC.

Mức lương hiện hành

Dưới Chương trình Người lao động Ngoại quốc Tạm thời, mức lương cơ bản được xem là mức lương cơ bản tính theo giờ (hoặc mức lương hàng năm được ghi trên Job Bank), hoặc cũng có thể cao hơn tuỳ theo từng ngành nghề và nơi làm việc. Chủ lao động bắt buộc phải bảo đảm mức lương được ghi rõ trên thông báo tuyển dụng. 

Người chủ lao động phải bảo đảm rằng mức lương sẽ trả cho người lao động ngoại quốc không được thấp hơn: 

 • mức lương cơ bản được đặt ra của mỗi Tỉnh bang / vùng lãnh thổ, hoặc 
 • mức lương cơ bản được quy định bởi điều luật sắp được thông hành của Tỉnh bang / vùng lãnh thổ (ví dụ như Manitoba Construction Industry Wages Act)

Người chủ lao động đưa ra mức lương thấp hơn mức lương cơ bản sẽ không đạt tiêu chuẩn của Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (trong khoản xem xét về lương lao động), và sẽ nhận đánh giá LMIA tiêu cực. 

5. Chủ lao động nên làm gì?

Người chủ lao động nên ưu tiên tìm kiếm nguồn lao động trong nước là công dân và thường trú dân Canada trước khi cân nhắc việc thuê người lao động ngoại quốc. 

Nói về việc người chủ lao động đưa ra mức lương cho người lao động ngoại quốc, thì sẽ có hai trường hợp: 

6. Hỏi đáp

Bạn có thể bỏ qua việc xin LMIA bằng cách lấy Giấy phép lao động qua một trong những tuyến của International Mobility Program. Vì thế, người lao động và cả chủ lao động nên lấy Giấy phép bằng con đường này vì sẽ không cần phải đi qua quá trình xin LMIA phức tạp. 

LMIA không được phép gia hạn. Đánh giá Tác động Thị trường Lao động là một quá trình chỉ diễn ra một lần duy nhất. Bạn chỉ có thể làm một hồ sơ khác hoàn toàn để xin LMIA mới, chứ không thể gia hạn LMIA cũ.